Bezero eta enpresa bakoitzari egokitutako formazioak

Hondakinen gestioa eta energia eraginkortasuna

Beharrei egokitutako ikastaroak

Hondakinen gestioan eta energia eraginkortasunean beharrei egokitutako ikastaroak eskaintzen ditugu.

Orga jasotzaile erabiltzaile
ikastaroak

Orga jasotzailea

UNE 58451 arauaren arabera, orga jasotzaile erabiltzaileen ikastaroak eta garabien erabiltzaileen ikastaroak eskaintzen ditugu.